இந்திரனும் நிலவும் 🌕🌛

இந்திரனை இம்சை செய்யவே இரவில் வருகிறைய விண் நிலாவை போல என் பெண் நிலவே🌕🌌🌛.....

எழுதியவர் : வினோத் குமார் (18-Apr-20, 11:43 pm)
சேர்த்தது : வினோத் குமார்
பார்வை : 54

மேலே