பாசம்

பிள்ளைக்கு சோறு
தனக்கு சோறில்லா நீரு
தாய்பாசம்

உடலில் ஓடும் குருதி
கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை
தந்தைப் பாசம்

பெற்றோர்களை முதியோர்
இல்லத்தில் சேர்ப்பது
பிள்ளைப் பாசம்
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (10-Oct-20, 6:17 am)
Tanglish : paasam
பார்வை : 152

மேலே