ஆன்மா

ஆன்மா வேறு உடல்வேறு என்பதறி
உந்தன் ஆணவம் இந்த உடலமீது
பற்று அற்றுபோ கும்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (15-Nov-20, 10:54 am)
Tanglish : aanmaa
பார்வை : 48

மேலே