ஹைக்கூ

உதிர்ந்த இலை
காயமின்றி தாங்கிக்கொண்டது வேலிப்பூக்கள்

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (29-Mar-21, 8:42 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 122

மேலே