மன்னிப்பு என்ற ஒன்றை

எல்லோருமே
வேண்டும் என்ற
எண்ணம்
கொண்டவர்களால்
மட்டுமே...
மன்னிப்பு என்ற
ஒன்றை மனதார
வழங்கிட முடியும்...!

எழுதியவர் : தேவிராஜ்கமல் (10-Apr-21, 3:26 am)
சேர்த்தது : தேவிராஜ்கமல்
பார்வை : 48

மேலே