கற்பு

பெண்ணுக்கு அழகு கற்பு
ஆணுக்கு அழகு பெண்ணின் கற்பை காப்பதே.

எழுதியவர் : மகேஸ்வரி (23-Jul-21, 5:49 pm)
Tanglish : karpu
பார்வை : 49

மேலே