அவள் அழகு

இந்த என் இரு கண்கள் கொண்டு
உந்தன் பொங்கும் அழகை ரசிக்கப் பார்த்தேன்
இந்த கண்களுக்குள் உந்தன் அழகைப் பூட்டிவைக்க
முடியாது போக என்னசெய்வதென்று தெரியாமலே
நிற்கின்றேன் உன் அழகைக் கண்டா மயக்கத்தில்
இன்னும் மீளாது நீ இப்போது என்னெதிரே
இல்லாததையும் மறந்து!

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (23-Jul-21, 8:40 pm)
Tanglish : aval alagu
பார்வை : 310

மேலே