இன்றைய சிறுவரிகள்

இன்றைய சின்னக் கருத்து
🌹🌹🌹
வியர்வை காயமுன் ஊதியத்தை கொடுத்துவிடு
( நன்நெறி நூல்கள்)

வியர்வை வரும்வரை
உழைப்பைக் கொடுத்து விடு
( நற் சிந்தனை)

இலக்கியக் கவிப்பேரரசு
இனியவன்

எழுதியவர் : கவிப்பேரரசு இனியவன் (1-Sep-21, 7:33 am)
பார்வை : 292

மேலே