அவள் அழகு

அழகின் சிகரம் அவள் அழகென்னும் சொல்லிற்கு
அழகே இவள்தானோ என்பதோர் அழகு அவள்
அவள் அழகை கவிதைகளில் பூட்டிவிடலாமோ என்றால்
எழுத காகிதமும் எழுதுகோல் மையும் பத்தாதோ
என்று நினைத்தேன் அண்ணாந்து பார்த்தேன்
வெண்ணிற மேகக் கூட்டங்கள் கண்டேன் அங்கு
இனி இம்மேகத்தில்தான் கவிதை எழுதவேண்டும்
என்று தோன மேகத்தை அடைவது எவ்வாறு
என்ற யோசனையில் நான்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (20-Oct-21, 7:01 pm)
Tanglish : aval alagu
பார்வை : 189

மேலே