பொழுதுகள்

ஒருவர் உனக்கு கொடுத்த
அல்லது
செய்த எதைவேண்டுமானாலும் !!
நீ திரும்ப செய்யவோ கொடுக்கவோ இயலும் !!
ஆனால்
நீ திரும்ப கொடுக்கவே முடியாதது
அவர்கள் நமக்காக செலவிட "பொழுதுகள் தான்"!!

எழுதியவர் : மோகனா பிரியங்கா சிவகுமார (20-Feb-22, 5:43 am)
சேர்த்தது : மோகன பிரியங்கா சி
Tanglish : poluthukal
பார்வை : 63

மேலே