ஆசிரியர் தினம்

அகரம் அறியவும் சிகரம் தொடவும்
ஆணி வேராய் இருந்தவர்கள்
பெற்றெடுக்கா பெற்றோர்கள்

எழுதியவர் : சுலோ வெற்றிப்பயணம் (16-Sep-23, 4:45 pm)
Tanglish : aasiriyar thinam
பார்வை : 27

மேலே