காதல் கொடை

"காதலி
எனக்குக் கொடையளி !
நான் உன்னைக் கேட்கிறேன் !"

எழுதியவர் : சு.சிவசங்கரி (9-Jun-24, 4:10 pm)
சேர்த்தது : சு சிவசங்கரி
பார்வை : 103

மேலே