கவிப்புயல் இனியவன்- கருத்துகள்

பணத்துக்காய் எல்லாம் போகுது
பிறகு கமழும் ராயணியும் சிஸ்ரம் சரியில்லை என்கிறார்கள்


கவிப்புயல் இனியவன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே