அன்பேசிவம்- கருத்துகள்

தோழியின் சில வரிகளின் மூலம் பல தோழர்,தோழிகளை உன் வசம் ஈர்க்கிறாய் நண்பனே.....

சிறப்பு தோழரே உங்களின் வரிகள்....

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்...

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்...

சேர்ந்த நாள் முதல் கவிதை இல்லாமலும் மௌனமான கவிதையோ!!!

அன்பு தோழியே உன் கவிதை பயணத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும்...

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

வணக்கம் மதிப்பெண் என்பது ஒருவர் அவர்களின் நட்பு மற்றும் உறவு வட்டத்தில் உள்ளவர்களிடம் கூறியும் வாங்க முடியும் இதற்கு பதில் தாங்களின் எழுத்து.காம் மூலமே தேர்வு செய்து பரிசு என்பதை தெருவிக்கலாம் என்பது என் தாழ்மையான கருத்து....

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்...

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்...

சேர்ந்த நாள் முதல் மலரின் வாசம் வெளிப்படவில்லையே.....

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்....

தோழியே நானும் கரூரில் தான் வசிக்கிறேன்... இன்னும் தொடருங்கள் கவிதையை....

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நண்பா...

வாழ்த்துக்கள் தோழியே உங்கள் தமிழ் பயணத்தை தொடருங்கள்.....

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நண்பா...


அன்பேசிவம் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே