மகேஸ் தமிழன்- கருத்துகள்

ஆம் நண்பரே!!எழுத வார்த்தைகள் பல்லாயிரம் உள்ளது

நமக்கு சுவாசம் தந்தவள் அம்மா !!அருமை

அவரை பற்றி சிறுகதை பகுதியில் சேர்க்கவும்

அருமையான வரிகள்., வியந்தேன்!


மகேஸ் தமிழன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே