எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் நற்குணத்தின் பிறப்பிடமே! பாரூக் சுல்தானே,...

                                                              அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்நற்குணத்தின் பிறப்பிடமே!        பாரூக் சுல்தானே,

                                                            உடன் பிறந்த சகோதரனே 

உன்னுடைய அரும்பு மீசையே 
                                                             குறும்பு  குணத்தின் ஆழமடா 

மனதை கொள்ளையடிக்க தெரிந்த 
                                                            கொள்ளைக்காரனே !

                               எங்களின் வீட்டின் ஆசானே 

குழந்தைகள் தினத்தில்  பிறந்தால் 
                                                            குழந்தையாகவே இருப்பவனே 

நாம் பெற்றோர்க்கு   தாய் தந்தை 
    என்ற பட்டம் வந்தது நீ பிறந்ததாலே 

இன்று அகவையோ  26  டா , நீ  கண்ட கனவெல்லாம் 
                                                            விரைவில் நிறைவேறிடும் பாருடா .....
                                    மு.கா. ஷாபி அக்தர் 

நாள் : 13-Nov-19, 11:06 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே