பள்ளி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

50%

இல்லை

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆம் வரலாறு மிகவும் முக்கியம்

100%

இன்றைய சூழ்நிலையில் வரலாறு தெரிந்திருக்க அவசியம் இல்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

கௌரவம்

31%

பணம் இருப்பதால்

5%

உண்மையில் குழந்தைகளின் நலன்

23%

நம் கனவை குழந்தைகளின் மேல் திணித்தல்

29%

பல மொழி புலமை தேர்ச்சி

13%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

100%

இல்லை

0%

அப்படி கூற இயலாது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

காலை 7 முதல் மதியம் 2 வரை

21%

காலை 8 முதல் மாலை 3 வரை

26%

காலை 9 முதல் மாலை 4 வரை

41%

காலை 10 முதல் மாலை 5 வரை

12%

மற்ற நேரம்

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

பள்ளி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of பள்ளி polls.


மேலே