மரண தண்டனை 5

எனக்கு சொந்தமிஇலாத அவள்
இன்னமும் என் கனவுகளில் வந்து
செல்வதால் ....
இன்று எடுத்து கொண்டு தூங்குகிறேன்
"ஆயுள்கால தூக்க மருந்து "

எழுதியவர் : karthik gayu (14-Oct-13, 10:11 am)
பார்வை : 136

சிறந்த கவிதைகள்

மேலே