இயற்கை

வானத்தில் உயரப்பற
புதிய உயர்வான என்னங்கலொடு
தெய்வீகமன என்னங்கலொடு
சக்தி வாய்ந்த என்னங்கலொடு
அழகான என்னங்களுடன்
பேகாசஸ் உதவியுடன் உயரைப்பற.......

எழுதியவர் : DHARINI (13-Feb-15, 3:33 pm)
சேர்த்தது : தாரிணி
பார்வை : 266

மேலே