பெண் குரல்

தாயின் அன்புகுரல்
தங்கையின் பாசக்குரல்
மகளின் அதிசயக்குரல்
மனைவியின் ஆசைக்குரல்
காதலியின் மோகக்குரல்
தோழியின் அக்கரைக்குரல்
அறிந்தவன் மனிதன் !!
உணர்ந்தவன் மனிதன்!!!
-சஞ்சுநாத்

எழுதியவர் : சஞ்சுநாத் (8-Mar-15, 10:34 pm)
சேர்த்தது : sanjunath
Tanglish : pen kural
பார்வை : 58

மேலே