நிஜம்

விடியல் காணாத
என் உலகில்
அஸ்தமனங்க நிரந்தரம்...

ஆடைகளின்
அத்தியாவசியம் அறிந்ததுதான்
என்
அன்றாட நிர்வாணம்...

என்
அட்சயக்குடங்கள்
அமுதம்தர மறுத்ததில்லை
இங்கு;
புறமெய்திட நேர்ந்தாலும்
பிழையில்லை...

ஆண்மை தூரிகையால்
என் பெண்மைக்குள்
புனையப்பட்ட ஓவியங்களில்
இதுகாறும் எவரும்
"வர்ணங்கள்" பிரயோகிக்கவில்லை...

என்
சாதி கூறும் அந்தரங்கத்தில்
சுகங்களன்றி சூளுரைகள்
தொடுக்கப்பட்டதில்லை...

என்னை தாசி என்பது
இவர்களின் வழக்கம்
உண்மையில் சமத்துவம்
என்னில் மட்டுமே அடக்கம்....

எழுதியவர் : யாழ்மொழி (25-Jul-16, 2:08 pm)
Tanglish : nijam
பார்வை : 211

மேலே