ஒத்தை ரோசா- உடுமலை சேரா முஹமது

தண்ணீர் காணாத
ஒற்றை ரோஜா ...,
என் காதலின் நிலை ...!
உடுமலை சேரா முஹமது

எழுதியவர் : உடுமலை சே.ரா .முஹமது (25-Sep-16, 10:32 am)
பார்வை : 131

மேலே