நினைவுடன்

நினைவுடன்

உன்னை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய காதலுக்கு
என் உயிரை அர்ப்பணிக்கிறேன் .

படைப்பு
Ravisrm


Close (X)

13 (4.3)
  

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே