உண்மை காதல்

காமம் கசந்த வயதினுளும்
காதல் இனித்து வாழ்வதே
வாழ்க்கை.....

உண்மை காதலை யாரும் மறைக்க முடியாது..
தன்னிச்சையாக தும்மல் போல் வெளிப்பட்டு விடும்...

இனித்து வாழ்ந்த இளமை போகும்
ஓடியாடி இருந்த காலம் போகும்

உடனிருந்த அனைத்தும் போனாலும்
உண்மையான அன்பே உயிருள்ளவரை
உயிரோடு_வாழும்...

எழுதியவர் : கவிழகி செல்வி (23-Mar-17, 11:50 am)
Tanglish : unmai kaadhal
பார்வை : 247

மேலே