நீதம்

அங்கவீனர்களைப் படைத்த இறைவன்
அவர்களுக்கும் ஏற்ற
துணையைப் படைக்காமல் விடவில்லையே..!

எழுதியவர் : ஜே.எஸ்.எம்.ஸஜீத் (1-Jan-18, 12:39 am)
பார்வை : 61

மேலே