தமிழின் சிறப்பு

தமிழின் சிறப்பு...

அகிலம் போற்றும் தமிழ்...

ஆளுமை செய்யும் தமிழ்...

இன்பம் பொழியும் தமிழ்...

ஈகையில் சிறந்த தமிழ்...

உரிமை பேசும் தமிழ்...

ஊக்கம் கொடுக்கும் தமிழ்...

எண்ணங்களை உயர்த்தும் தமிழ்...

ஏளனங்களை நொறுக்கும் தமிழ்...

ஐயம் இட்டு வாழும் தமிழ்...

ஒன்றுபடுதலை உணர்த்தும் தமிழ்...

ஓசையின்றி பெருமையாக வாழும் தமிழ்...

ஔஷதமாக அனைத்திற்கும் விளங்கும் தமிழ்...

எழுதியவர் : ஜான் (1-Aug-18, 10:39 am)
Tanglish : thamizhin sirappu
பார்வை : 2498

மேலே