நெஞ்சில் நின்றவள்

ஏட்டில் பதிந்த
எழுத்தாய் - நீ
என்னெஞ்சில்

எழுதியவர் : நாகேந்திரன் (1-Sep-18, 2:59 pm)
பார்வை : 397

மேலே