தனிமை என்னும் தாய்மாமன்

தனிமை என்னும் தாய்மாமன்
இயற்கையாய் என்காதலி ஆக்குகிறான்...

எழுதியவர் : காசி.தங்கராசு (10-Oct-18, 4:29 am)
பார்வை : 169

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே