மழை

மழையை தேக்கி விட்டால் நீர்க்கு
விலையை நீக்கி விடலாம்.

எழுதியவர் : கவிஞர் கைப்புள்ள (26-Jul-19, 9:40 pm)
சேர்த்தது : கைப்புள்ள
Tanglish : mazhai
பார்வை : 1585

மேலே