கலந்தவளை பேணுதல்

உன்னில் கலந்தவளைப் பேணுதல் நன்று
உடலுயிர் தந்தார்க்க டுத்து !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (26-Aug-19, 3:24 pm)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 5546

மேலே