காமம்

இயக்கத் தோன்றும் ஆசைகள் தயக்கத்தோடு தோன்றும்
உண்ட பின்பும் ஊரும் சர்க்கரை காமம்
முத்தத்தை விதைத்துவிட்டு மேனியை அறுவடை செய்யும் காமம்

எழுதியவர் : (9-Apr-20, 1:16 pm)
சேர்த்தது : ராஜேஷ்
Tanglish : kamam
பார்வை : 82

மேலே