காதல்

விருப்பமே காட்டாத ஒருவளை அடைய
ஒருவன் எண்ணி அலைவது ஆகாயத்தில்
நறுமணப் பூவைத் தேடுவது ஒக்கும்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (26-Jan-21, 2:15 pm)
Tanglish : kaadhal
பார்வை : 256

மேலே