இவள் கண்ணின் கூர்மை

இவள் கண்களின் கூர்மையில் வேலின் கூர்மை
வேலின் கூர்மை உயிரை மாய்க்கும்
இவள் கண்ணின் கூர்மை என்மனதை பறித்ததே

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (23-Feb-21, 7:11 pm)
Tanglish : ival kannin koormai
பார்வை : 246

மேலே