காதளவு நீண்ட கண்ணழகாள்

தனது காதிற்கு தன காதலனைப்பற்றி ஏதோ
இனிய செய்தி சொல்ல நினைத்தது
போல இவள் கண்கள் காதுவரை
நீண்டு காதோடு சங்கமித்திருக்க
இவள் கண்ணழகு என்னை அசரவைத்தது

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (5-Mar-21, 9:17 am)
பார்வை : 187

மேலே