காதலில் விழுந்தேன்

பலமுறை காதலில்
விழுந்திருக்கிறேன்...
அது...
ஒவ்வொரு முறையும்
உன்னுடன் மட்டுமே...!

எழுதியவர் : தேவிராஜ்காமல் (4-Apr-21, 9:31 am)
Tanglish : kathalil vizunthEn
பார்வை : 188

மேலே