அவள் பார்வை

கூறிய வாள் கண்ணால் கண்ணாள்
நின்ற பார்வை என்னுளத்தில் இறங்கியது
நெஞ்சம் புண்ணாகாது இன்பம் பாயவே

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (13-Sep-21, 11:51 am)
Tanglish : aval parvai
பார்வை : 212

மேலே