இலக்கியம் கேள்வி பதில்கள்

(இலக்கியம் Questions and Answers)


இலக்கியம் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
வளைத்து எழுது
 இலக்கியம்
30 கவின் சாரலன்
10-Apr-17
அறிதல்
 இலக்கியம்
2 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
28-Feb-17
அழகின் ஆராதனை
 இலக்கியம்
27 கவின் சாரலன்
06-Feb-17
அந்தக் குறள் வரிகள் என்ன
 இலக்கியம்
8 கவின் சாரலன்
27-Nov-16
இலக்கியத்தில் கால்நடைகள்
 இலக்கியம்
2 குமரன்
06-Oct-15
கவிதை விமரிசனம்
 இலக்கியம்
8 கல்பனா பாரதி
26-Jan-15
இலக்கு
 இலக்கியம்
3 இப்ராஹிம்
11-Dec-14
இலக்கியம்
 இலக்கியம்
9 பொள்ளாச்சி அபி
05-Aug-14
கலிங்கத்துப்பரணி
 இலக்கியம் ,   கலிங்கத்துப்பரணி
13 இரா-சந்தோஷ் குமார்
13-Feb-14
இலக்கியத்தில் சந்தேகம்
 இலக்கியம் ,   தேம்பாவணி
2 இரா-சந்தோஷ் குமார்
11-Feb-14
சிவபெருமானைப் பற்றி
 இலக்கியம்
12 மலர்1991 -
02-Feb-14
தாய் நாடா தந்தையர் நாடா
 இலக்கியம்
3 கவின் சாரலன்
15-Jan-14
பாரதி சொல்வது சரியா
 இலக்கியம்
14 கவின் சாரலன்
08-Jan-14
நடந்து வரும் புதுமை
 இலக்கியம்
8 கவின் சாரலன்
30-Dec-13
பொசெ
 இலக்கியம்
31 ஈஸ்வரன் ராஜாமணி
27-Nov-13
இலக்கியம்
 இலக்கியம்
1 கவின் சாரலன்
20-Sep-12

இலக்கியம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்

மேலே