இலக்கியம் கேள்வி பதில்கள்

(இலக்கியம் Questions and Answers)


இலக்கியம் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
வள்ளுவர் வாய்மொழி
 இலக்கியம்
2 kokila makan
02-Apr-18
பொன்னியின் செல்வன்
 இலக்கியம்
4 kokila makan
17-Mar-18
சிற்றிதழ்கள்
 இலக்கியம்
1 ஸ்பரிசன்
10-Mar-18
திருக்குறள்
 இலக்கியம்
15 kokila makan
08-Mar-18
படிமம்
 இலக்கியம்
0 ஸ்பரிசன்
01-Mar-18
கவிதை
 இலக்கியம்
0 ஸ்பரிசன்
28-Feb-18
கவிதை
 இலக்கியம்
0 ஸ்பரிசன்
27-Feb-18
Neorealism
 இலக்கியம்
6 ஸ்பரிசன்
27-Feb-18
மார்கழி ஏனோ
 இலக்கியம்
5 கவின் சாரலன்
21-Dec-17
எதற்காக
 இலக்கியம்
27 கவின் சாரலன்
01-Oct-17
வளைத்து எழுது
 இலக்கியம்
30 கவின் சாரலன்
10-Apr-17
அறிதல்
 இலக்கியம்
2 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
28-Feb-17
அழகின் ஆராதனை
 இலக்கியம்
27 கவின் சாரலன்
06-Feb-17
அந்தக் குறள் வரிகள் என்ன
 இலக்கியம்
8 கவின் சாரலன்
27-Nov-16
இலக்கியத்தில் கால்நடைகள்
 இலக்கியம்
2 குமரன்
06-Oct-15
கவிதை விமரிசனம்
 இலக்கியம்
8 கல்பனா பாரதி
26-Jan-15

இலக்கியம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே