அஞ்சலி- கருத்துகள்

இந்த வருடம் அனைவர்க்கும் இனிதாய் அமைய வேண்டும் ...

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ...

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ..

அருமையான கருத்து ...

கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி ...


அஞ்சலி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே