சிவா- கருத்துகள்

காதல் வேண்டும் முதலில்...
காதல்

அன்பிற்காக ஏங்குபவர்களுக்கு....

நன்றிகள் உறவே
கருத்து மிக அருமை சிறு வயதில் இப்படியும் ஓர் பகுத்தறிவு
வாழ்த்துக்கள்
கவிகள் மேலும் சிறக்க வாழ்த்துக்கல்...

முடிவில் காட்டோ காட்டுன்னு காட்டும்....

நன்றிகள் தோழமையே
கருத்துக்கள் மிக அருமை

நினைவுகள் சுகமானது அதுவே
சில தேரங்களில் ரணமானது...
மீள்வாய் நினைவிடம் இருந்து...
மிக அருமை தோழமையே

முன்னேற்ற பாதை தெரியும் அருமை தோழரே

உண்மை தோழமையே
இது இறைவன் வகுத்த நியதி....

சந்தேகப்படுவது ஆணோ பெண்னோ ஏன் மரணம் என்ற கூற்றை மாற்ற மறுக்கிறார்கள் தோழமையே

சந்தேகப்பார்வைகளுக்கு மரணம் மட்டும் தான் தீர்வா?

சரியான கருத்து இருப்பினும்...
நன்றிகள் தோழமையே...

இருப்பினும் சந்தேத்திற்கு மரணம் என்றுமே தீர்வாகாது...
எதிர்பாராத விதமாக அந்த பெண் மரணித்து இருந்தாள்...
அவள் மீது படிந்த கரை
உண்மையாகி விடுமே...!

அந்த பெண் தன் கணவன் மீது வைத்து அளவுகடந்த அன்பாக இருக்கலாம்...
தோழமையே

அருமையான பதிவு தோழரே!

அனைத்தும் அருமை தோழி
வாழ்த்துக்கள்


சிவா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே