வேல்விழி- கருத்துகள்

கிராமத்தில் குதூகளித்த அனைவருக்கும் இன்பம் தரும் இந்த படைப்பு....நன்றி கவிஞரே

மரியாதை குறையாத காதல் அழகு தான்

ஒரு சில வரிகளிலே மிளிர்கிறது தேச ஒற்றுமை நாட்டிலும் மிளிருமா?

ஐயா கவிஞர் அளவுக்கு இன்னும் பண்படவில்லை தங்கள் வாக்கு பளித்தால் நலம்

இடம் விட்டு இடம் பெயர்தல்

வாழ்த்துக்கு நன்றி நண்பரே...


வேல்விழி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே