கண்ணன் மனோகரன்- கருத்துகள்

உண்மைதான்..!! ஆனால் என்னவளின் முத்தமழை என்மீது மட்டும் நண்பா..!!

பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்....!

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

தோழியே உன் கவிதை வரிகளில் நான் இனிமை காண்கிறேன் .

உங்கள் வரிகள் ஒவ்வொன்றும் இனிமை

இக்கவிதை வானில்
வானவில்லாய் வளருங்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்


கண்ணன் மனோகரன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே