கருணாநிதி- கருத்துகள்

பிறந்த ஊருக்கு நெடுநாட்களுக்கு பின் வருவது போலத்தான்..நலம் சார் ..

இது பதியப்பட்ட நேரம் நான் மனைவியுடன் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்ததும் (அப்போது டூரிங் இடையில் உங்களோடும் நண்பர் ராஜன் சாரோடும் பேசிக்கொண்டிருந்தேன் போனில்) இதை இப்போதுதான் காண நேர்ந்ததும் ..என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை ..ஏறக்குறைய இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 03 - 02 -2017 ல் இந்நிகழ்வு எனக்கு நேர்ந்தது அன்று காலையில் நீங்கள் அறிய ..மீண்டும் என்ன சொல்வது என்று திகைக்கிறேன்..உங்கள் எழுத்தில் வாழ்கிறார்கள் ..பல ஆன்மாக்கள் ..தங்களது அம்மா அதில் முதலிடத்தில் !

நல்ல கருத்து! நன்றி நண்பரே!

தங்கள் இனிய கருத்துக்கு மிக்க நன்றி நண்பரே!

இன்பம் பெற்றேன் எழுத்தால் ..

நன்றி ..நெகிழ்வோடு ..!

தங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு

இன்பம் பெற்றேன் எழுத்தால் ..

நன்றி ..நெகிழ்வோடு ..!

தங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு

இன்பம் பெற்றேன் எழுத்தால் ..

நன்றி ..நெகிழ்வோடு ..!

தங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு

இன்பம் பெற்றேன் எழுத்தால் ..

நன்றி ..நெகிழ்வோடு ..!

தங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு

இன்பம் பெற்றேன் எழுத்தால் ..
பேரின்பம் அடைகிறேன் உங்கள் அன்பால் ..சார்
நன்றி ..நெகிழ்வோடு ..!

மிக்க நன்றி உள்வாங்கியமைக்கு ..நண்பரே !

மிக்க நன்றி நண்பரே !

மிக்க நன்றி நண்பரே!


கருணாநிதி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே