மாரிக்கண்ணுகாளிதாஸ்- கருத்துகள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

தங்கள் கருத்துக்கு மிக்க நன்றி தோழரே

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்


மாரிக்கண்ணுகாளிதாஸ் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே