அன்னைக்கு சமர்ப்பணம்

என் அன்னைக்கு சமர்ப்பணம்
மகன்களை பெற்ற அம்மக்களுக்கு மட்டுமே தெரியும்...
மகன் தன்னை குளிப்பாட்டுவது காமத்தில் சேர்த்தது இல்லை என்று...
என் அன்னையே... என் தோழியே.....என் காதலியே.........
என்னை கருவில் மட்டுமல்ல...
கடைசி வரை உன் நெஞ்சில் சுமந்தவளே....
என்னை கருவில் சுமந்து....
உன்னை கல்லறைக்கு சுமக்க வைத்து விட்டாயே...
சிறு வயதில் சிராட்டி,பருவ வயதில் என்னை பாராட்டி வளர்த்தவளே..
நான் தடம் மாறும்போது.தடமறிந்து வழிநடத்தி சென்றவளே...
என் கலங்கரை விளக்கே........தன்னம்பிக்கையின் பேரொளியே.....
நீ....என்னை ஈன்ற பொழுது உனக்கு இருந்த வலியை விட....
இப்பொழுது எனக்கு அதை விட வலியை உணர்த்தி சென்றுவிட்டாயே......அம்மா ............
இனியேனும் பிறப்பொன்று இருந்தால்....
நான் தாயாகி... நீ...என் சேயாகி...உனக்கு முன்போ இறக்கும் வரம்...வேண்டுமம்மா................

நாள் : 15-Oct-19, 2:34 pm

karthik இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே