எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

குழந்தையுடன் அவள் 


முதலில் முத்தத்தை தடைசெய்யுங்கள் 
அல்லது என்னை குழந்தையாக மாற்றி 
அவள் கையில் கொடுத்துவிடுங்கள்!!!!  

மேலும்

உன் கண்கள்... 

உன் வளையல்கள்.. 
உன் வளைவுகள்.. 
உன் பாத கொலுசுகள்.. 
எல்லாம் பேசியது என்னிடம்... 
உன் உதடுகளை தவிர.

மேலும்

சூரியன் விழுந்ததும் 
நீலி...!
வன உயிர்கள் களியாட 
மேகம் விலக்கி இறங்குகிறாள்.

மேலும்

தேன் சிந்தும்
இதழால்
முத்தம் மிட 
ஆசை
காற்றில் அசையும்
கூந்தலை
கையில்
எந்த
ஆசை
உன் பாதம்
படும்
பூமியை
வாழ்ந்துவிட ஆசை

மேலும்

முத்தம் ஒன்றும்
தேவை
 இல்லை
நீ
பேசும்
சத்தம் மட்டும்
போதும்
வாழ்ந்துவிடுவேன்
ஆயுள்வரை

மேலும்


மேலே