கருணாநிதி கவிதைகள்

(Karunanidhi Kavithaigal)

கருணாநிதி (Karunanidhi)

தமிழ் கவிஞர் கருணாநிதி (Karunanidhi) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
அவள் நிலமானாள்; அவன் மழையானான்! 1000 arulsai
தலைகேட்டான் தம்பி! 765 arulsai
நீலமலை நீரினும் குளிர்ந்த நெஞ்சம்! 495 arulsai
குக்கூ! என்றது கோழி 493 arulsai
தகடூரான் தந்த கனி! 410 arulsai
காடைப்போர் கண்டுவந்த கணவன்! 320 arulsai
பதிலை நெருப்பாக உமிழ்ந்த பாவாணர்! 298 arulsai
காடைப்போர் கண்டுவந்த கணவன்! 279 arulsai
பதிலை நெருப்பாக உமிழ்ந்த பாவாணர்! 280 arulsai
செவிலி தேடிய சித்திரப் பாவை! 286 arulsai
கவிஞர்கள் தெளித்த பன்னீரும் வடித்த கண்­ரும்! 201 arulsai
தேனாகச் சொட்டும்; தேளாகக் கொட்டும்! 188 arulsai
வண்டு வந்தது ஏனடி? 162 arulsai
மயங்கா மார்புடை மறவன் நீயே! 159 arulsai
புரிந்து கொண்டான்; பிரிந்து சென்றார்! 145 arulsai
ஒரு தாயின் தாலாட்டு! 176 arulsai
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே