அடிக்கொரு மருந்தகம்

அடிக்கொரு மருந்தகம் !
கிடைக்கவில்லை அவள் தந்த

காயத்திற்கான மருந்துமட்டும்
எனக்கு !

எழுதியவர் : முகில் (9-Nov-14, 1:28 pm)
பார்வை : 257

மேலே