குளிர் நிலவே

கனலாய் கொதிக்கும்  
கோடை காலத்தினில் 
அனலாய் தகி தகிக்கும் 
ஆதவனின் அக்கினி பார்வையின் 
வெட்பப்புனல் பொழிவிலிருந்து
தப்பிப்பிழைத்து தலை மறைக்க 
கொட்டி குழுமி குவியுகின்றனர் 
ஆங்கே, உலகின் 
உய(யி)ர் குளிர் நிலவென  
நீ இருக்கும் உயர் நம்பிக்கையில் .

ஈதறிந்தும், மாதரசியே 
ஒவ்வொரு கோடை விடுப்பிலும் 
பொன்னாய் மின்னும்
நின் மிளிரெழில் தளிர் பாதங்களை 
அண்டை மாநிலங்களிலேயே 
பதிப்பதுமேனோ குளிர் நிலவே !!

எழுதியவர் : (18-Mar-15, 6:02 pm)
பார்வை : 58

மேலே