மகிழ்ச்சியின் முயற்சி

சோகத்தை துறந்து
சொர்க்கத்தை தேடுவோர்
செறிந்திருக்கும் பூமியில்
மகிழ்ச்சியின் முயற்சியிங்கு
சில நேரங்களில் மட்டும்
ஜெயித்து நிற்கிறது
ஆசைக்கு அடிமையான
மனிதர்கள் வாழும் வரை
மகிழ்ச்சிக்கு என்றுமே
முயற்சி மட்டுமே!

எழுதியவர் : அருந்ததி கனகரட்ணம் (அருந் (7-Nov-15, 11:05 pm)
பார்வை : 70

மேலே