இயற்கை

இயற்கை!
இயற்கையை ஒட்டி வைத்தால், வாழ்வு!
இயற்கையை தட்டி வைத்தால், தாழ்வு!

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (7-Apr-17, 1:12 pm)
சேர்த்தது : ஆர் மகாலட்சுமி
பார்வை : 166

மேலே